Songlines # 5 med Aggie Frost

Songlines # 5 blir arrangert på TviBit i Tromsø 29. – 30. november 2017.

Begrenset antall plasser, send en søknad om hvorfor du vil være med på Songlines #5 på e-post til: post@ryk.no

Denne e-posten skal inneholde:

  • Tre linjer om deg selv, din musikalske bakgrunn
  • Ditt hovedfokus (topline, produsent, musiker, artist)
  • Kan du programmere/tracke?
  • Hvilke/t instrument spiller du?
  • Prosjekt du jobber med for tiden

Send også en relevant link til musikk du har vært med på å lage, f.eks til YouTube, SoundCloud eller Spotify.

Søknadsfrist er 1. november, men ikke noe galt i å være tidlig ute med å søke.

For dere som bor andre steder enn Tromsø (dog i ett av de tre nordligste fylkene, inkludert Svalbard) får reise og opphold dekket om dere får plass på samlingen.

Vi snakker engelsk på denne samlingen.

Songlines er et initativ av artist og låtskriver Aggie Frost og arrangeres med god hjelp fra NOPA, RYK og KOFOR.