Songlines

SONGLINES har som målsetning å øke kompetanse og nivå på låtskriving blant profesjonelle aktører i nord. Ved å arrangere verksteder og skrivesamlinger vil vi hjelpe låtskrivere til å skrive mer, jobbe på kryss og tvers av sjangre, bli kjent, bli flinkere, få innspill og inspirasjon!

SONGLINES er satt i gang på initativ av artist, tekstforfatter og låtskriver Aggie Frost, og er realisert takket være et samarbeid mellom Rytmisk Kompetansesenter Nord (RYK) og Kompetansesenter for Rock i Nord-Norge (KOFOR). Fra og med høsten 2017 er også NOPA (interesseorganisasjon for norske komponister og forfattere av tekster til musikk) med som viktig støttegiver.

SONGLINES arrangeres to ganger hvert halvår og går over to dager hver samling. Hver samling har vi besøk av en inspirator. Samlingene er på TviBit i Tromsø, og deltagerne er fra hele Nord-Norge: Nordland, Troms (inkl. Svalbard) og Finnmark.

Reklamer